Bab 6 (Pythagoras Theorem )

Segitiga ABC di bawah ialah segitiga bersudut tepat. Jika anda tahu panjang bagi dua sisi dalam satu segitiga bersudut tepat, anda akan dapat mencari panjang sisi ketiga dengan menggunakan Pythagoras Theorem. Pythagoras Theorem adalah salah satu teori paling penting dalam matematik, kerana ia mempunyai pelbagai fungsi dalam pelaksanaan sesuatu situasi dan masalah teknikal. Pythagoras Theorem menjelaskan hubungan antara sisi di dalam segitiga bersudut tepat.

Image

Advertisements