BAB 5 ( Ratio , Rates and Proportions I )

Nisbah dan Kadar

 •  Nisbah dua kuantiti adalah perbandingan di antara dua kuantiti yang mempunyai unit yang sama.
 •  Ditulis dalam bentuk 1:2 atau ½ .
 • Kadaran ialah kesamaan nisbah di antara dua pasangan kuantiti.
 • Kadar ialah perubahan sesuatu kuantiti yang lain.

-Purata laju = Jumlah jarak yang dilalui ¸ Jumlah masa yang diambil (30km/j)

 • Pecutan ialah kadar perubahan laju berhubung dengan masa:

-Pecutan = Perubahan laju ¸ masa diambil

Nisbah dan Kadar 1

 • Nisbah juga boleh diterbitkan.
 • Contoh :

a  :  b  =     3 : 4       maka    a = 3 dan  b = 4,

maka a :  a+b

=    3  :  3 + 4

=    3 : 7

=    a  :    b   =    3  :   4  ,

=    b  :  c  =    4  :  9

maka  a  :  b  :  c

=   3  :  4  :  9

 • boleh diterbit terus kerana kuantiti nisbah bagi b adalah sama

a  :   c  =   3  :  9   =   3/3  :  9/3

=  1  :  3

 •  Jika tiada kuantiti yang sama, mesti disamakan dahulu sebelum diterbitkan.
 • Contoh:

a  :  b  =  4  :  3   ,  b  :  c  =  9  :  2  , maka samakan kuantiti  b

a =   4X 3, b  =  3 X 3 ,  maka   a  :  b   =    12  :  9

a  :  b  :  c  =    12  :  9  :  2

 • Kadar dan nisbah  adalah berlaku secara bersama.
 • Contoh:

a  :  b    =   2  :  5 . Jika    a  = 10, berapakah nilai  b?

penyelesaian =  a  :  b

2  :  5

a = 10  maka,      X   5  (  X 5 )   ——-  ini ialah kerana kadarnya adalah  5 kali

10  :   25

Jawapan : maka  b = 25

 • Contoh  kadaran :  x dan y adalah berkadaran . Bila x  =  12,  y  = 28 . Cari nilai x apabila y =  56.
 • Penyelesaian:

Kadar y  daripada     28   menjadi  56  adalah    X 2, maka

x  =   12 X  2   = 24

 

Advertisements