BAB 4 ( Linear Equations I )

Persamaan Linear

i) 4 + 6 = 16 – 6

ii) 2 + 5 tidak = 2 x 5

Persamaan Linear dalam satu Anu:~

  •   Sebutan linear ialah sebutan yang mempunyai hanya satu anu dan kuasanya ialah satu.
  •  Misalnya 2a, 3b, -4c, ialah sebutan linear manakala 2ab, 4ac, 10xy bukan sebutan linear.

Persamaan Linear dalam dua Anu:~

  •  Contoh: 2x + 3y = 6

Rumus Algebra

Pembolehubah dan Pemalar:~

  •   Pembolehubah ialah suatu kuantiti yang nilainya tidak tetap. Contoh: Terdapat x kucing.
  •  Pemalar ialah suatu kuantiti yang nilainya tetap. Contoh: Satu hari ada 24 jam.

Rumus:~

  •  Merupakan persamaan yang mengaitkan beberapa pembolehubah. Contoh: L = xy + 3

 

Advertisements