Bab 3

UNGKAPAN ALGEBRA 2

  • Anu ialah kuantiti tertentu yang tidak diketahui nilai nya.
  • Anu biasanya diwakili oleh simbol bergambar atau huruf abjad.

Contoh:

  • Ada x bilangan kasut.
  • 3x : 3 ialah pekali manakala x ialah anu

Kembangan:

i) a (b + c) = ab + ac

ii) ab (x + y) = abx + aby

iii) (a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd

iv) (a + b)² = a² + 2ab + b²

v) (a – b)² = a² – 2ab + b²

vi) (a + b)(a – b) = a² – b²

 

Pemfaktoran:

i) ab + ac = a(b + c)

ii) a² – ab = a(a – b)

iii) a² – b² = (a – b)(a + b)

iv) a² + 2ab + b² = (a + b)²

v) a² – 2ab + b² = (a – b)²

vi) ab + ac + db + cd = a(b + c) + d(b + c) = (a + d)(b + c)

Faktor:

i) Faktor bagi 6y² ialah 1, 2, 3, 6, y, 2y, 3y, 6y, y², 2y², 3y², dan 6y²

Advertisements