Bab 2

 

 Pengenalan

Kuasa dua dan punca kuasa dua adalah antara tajuk yang sukar di peringkat menengah rendah. Strategi pengajaran dan pembelajaran tajuk berkenaan, banyak tertumpu kepada kaedah hafalan di samping pendedahan , dan kemahiran menggunakan buku sifir serta kalkulator eletronik. Para pelajar hanya mengetahui bahawa; punca kuasa dua adalah songsangan bagi kuasa dua, dan begitulah sebaliknya, kuasa dua adalah songsangan bagi punca kuasa dua. Penggunaan simbol yang ‘archaic’ dan istilah yang tidak tekal ( seperti ‘kuasa’ dan ‘punca’ ), telah menambahkan lagi kesukaran dan kekeliruan di kalangan pelajar. Pengajaran dan pembelajaran yang bermakna bukan sahaja dapat membantu pelajar membina skim pengetahuan yang betul, malah dapat menimbulkan rasa minat dan cinta terhadap matematik.

Kuasa dan Punca

  • Kuasa dua suatu nombor ialah hasil darab nombor itu dengan dirinya.
  • Nombor bercampur ditukar kepada pecahan tidak wajar terlebih dahulu sebelum di kuasa duakan
  • Punca kuasa dua nombor negatif tidak wujud.

Square

square number

Cara pengiraan kuasa dua

1 x 1 = 1              1 is a square number

2 x 2 = 4              4 is a square number

3 x 3 = 9               9 is a square number

4 x 4 = 16           16 is a square number

5 x 5 = 25           25 is a square number

6 x 6 = 36           36 is a square number

7 x 7 = 49            49 is a square number

8 x 8 = 64            64 is a square number

9 x 9 = 81             81 is a square number

10 x 10 = 100    100 is a square number

11 x 11 = 121    121 is a square number

12 x 12 = 144    144 is a square number

13 x 13 = 169    169 is a square number

14 x 14 = 196    196 is a square number

15 x 15 = 225    225 is a square number

Cubes

cube number

Advertisements