BAB 1

1.2 Pembahagian Integer

•Jika dua integer didarabkan dengan tanda yang sama , maka hasilnya adalah positif

•Manakala jika dua integer didarabkan dengan berlainan tanda , maka hasilnya adalah negatif

Jadual Pembahagian

Penerangan …….

•Hasil pembahagian dua integer adalah positif apabila kedua-dua integer mempunyai tanda yang sama seperti (a) dan (d) dalam jadual di atas.

•Hasil pembahagian dua integer adalah negatif apabila kedua-dua integer mempunyai tanda yang tidak sama seperti (b) dan (c) dalam jadual di atas.

•Hasil pembahagian suatu integer dengan sifar (zero) akan sentiasa sifar seperti (e) dan (f) dalam jadual di atas.

Contoh Pembahagian:

a)-15 ÷ 3 = – (15 ÷ 3 )

= – 5

nombor -15 adalah bernilai negatif , manakala 3 adalah bernilai positif . Hasilnya adalah negatif .

b)(-72) ÷ (-8) = + (72 ÷ 8 )

= 9

-72 adalah bernilai negatif , manakala -8 adalah bernilai negatif . Hasilnya adalah positif .

Advertisements

BAB1

BAB 1  DIRECTED NUMBER

1.1 Pendaraban Integer

•Jika dua integer didarabkan dengan tanda yang sama , maka hasilnya adalah positif
•Manakala jika dua integer didarabkan dengan berlainan tanda , maka hasilnya adalah negatif
 Jadual pendaraban

Penerangan……

•Hasil pendaraban dua integer adalah positif apabila kedua-dua integer mempunyai tanda yang sama seperti (a) dan (d) dalam jadual di atas.
•Hasil pendaraban dua integer adalah negatif apabila kedua-dua integer mempunyai tanda yang tidak sama seperti (b) dan (c) dalam jadual di atas.
•Hasil pendaraban suatu integer dengan sifar (zero) akan sentiasa sifar seperti (e) dan (f) dalam jadual di atas.
Contoh Pendaraban
a)-12 x 3 = -(12 x 3)

= -36

Dapat dilihat -12 adalah bernilai negatif,manakala 3 bernilai positif . Oleh itu jika tanda berlainan didarabkan , maka hasilnya adalah negatif

b) (-8) x (-4) = 8 x 4

= 32

Nilai 8 adalah nilai positif , manakala 4 adalah positif . Oleh itu jika tanda yang sama didarabkan, maka hasilnya adalah positif