ISU DALAM KEPERCAYAAN PELAJAR TERHADAP MATEMATIK

KEPERCAYAAN PELAJAR TERHADAP MATEMATIK

Kepercayaan pelajar adalah apa yang pelajar rasa dan  fikir ketika belajar matematik. Terdapat banyak pendapat mereka terhadap subjek yang dianggap killer subject ini. Kepercayaan mereka sememangnya perlu dititikberatkan di oleh guru kerana ianya banyak mempengaruhi dari segi sikap dan minat mereka. Dan apa pula isunya dalam permasalahan ini? berikut meupakan ringkasan dalam bentuk peta minda:

 kepercayaan pljr

View original post

Advertisements